Nainstalujte si:
       

Překlad in full


in full = v plném rozsahu; v plné (6. p.); úplně; nezkráceně; zcela; právě; bez přirážky; v otevřené řeči; plně; v plném květu
amount in full = celkem; úhrnem; celková částka;
charge in full = celkové výdaje; výdaje celkem;
payment in full = zaplacení celé částky; úplné zaplacení;
repay in full = všechno vrátit; zcela se finančně vyrovnat;

Překlad in full z webu:
In full battle dress.  V plné zbroji.
He was in full uniform.  Byl v kompletní uniformě.
Fink was not in full agreement.  Fink zcela nesouhlasil.
I have been placed in full charge of the laboratory building.  Bylo mi svěřeno velení nad všemi laboratořemi.
First class soldier, not really a mercenary in full sense of the word.  Prvotřídní voják, nikoli žoldnéř v plném smyslu toho slova.
The ancient chestnut trees in the quadrangle were in full bloom.  Prastaré kaštany na čtvercovém nádvoří byly v plném květu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin general   in general terms   in good faith   in good health   in good time   in grain   in hand   in harness