Nainstalujte si:
       

Překlad in evidence


in evidence = jako důkaz; viditelný; zřejmý; více než
offer in evidence = předložit jako důkaz; předložit důkaz;
state in evidence = svědčit; vypovědět; call sb. in evidence = povolat koho za svědka; admit a thing in evidence = připustit jako důkaz; předložit dokumenty jako důkazy;

Překlad in evidence z webu:
It was not in evidence on this occasion, however.  Při této příležitostí to však nebylo patrné.
Anything you say will be taken down and used in evidence against you.  Cokoli řeknete, může být použito proti vám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin front   in full   in general   in general terms   in good faith   in good health   in good time   in grain