Nainstalujte si:
       

Překlad in detail


in detail = podrobně; jednotlivě; detailně; dopodrobna; po částech; v podrobnostech; v obtížích
rich in detail = bohatý na detaily; detailní;

Překlad in detail z webu:
They're being examined in detail even now.  Ještě se detailně zkoumají.
You want the whole proposition in detail then?  Chcete tedy teď hned podrobnou nabídku?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin dispute   in double harness   in due course   in due form   in duplicate   in earnest   in evidence   in front