Nainstalujte si:
       

Překlad in common


in common = společný; dohromady; společně; běžně používaný
ownership in common = spoluvlastnictví; společné pozemkové vlastnictví;
tenancy in common = podílové spoluvlastnictví; společná držba nemovitosti; společný pacht nemovitosti; have st. in common = mít společného (co);

Překlad in common z webu:
There is something in common between these hands.  Oba pisatelé jsou pokrevní příbuzní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin custody   in danger   in detail   in dispute   in double harness   in due course   in due form   in duplicate