Nainstalujte si:
       

Překlad in cash


in cash = v hotovosti; platit hotově; hotově; neveřejně projednávat případ
balance in cash = pokladní hotovost; pokladní zůstatek;
payable in cash = splatno v hotovosti; splatné v hotovosti; splatný v hotovosti;
payment in cash = placení v hotovosti; platba v hotovosti;

Překlad in cash z webu:
In cash please.  Hotově, prosím.
I'll pay you a thousand in cash now.  Zaplatím vám teď hotově tisíc dolarů.
They can give fake names, pay in cash and nobody'll be suspicious.  Můžou uvést falešný jména, platit hotově a nikdo je nebude podezírat.
I'm not carrying vast sums of dollars in cash around.  Nemohu s sebou nosit obrovské částky dolarů po celém světě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin common   in custody   in danger   in detail   in dispute   in double harness   in due course   in due form