Nainstalujte si:
       

Překlad in case


in case = aby ne; v tom případě; kdyby; jestliže; pro všechny případy; v případu; v případě (že; v případě (2. p.)
just in case = čistě pro případ; pro případ; pro ten případ; pro každý případ;

Překlad in case z webu:
In case what happens?  V případě, že se stane co?
Just in case anything goes wrong.  Jenom pro případ, kdyby se něco sepsulo.
But be prepared in case of accidents.  Ale bud'připravená, kdyby došlo k nějaké nehodě.
Of course we've photocopies in case of damage.  Pro případ poškození máme pochopitelně kopie.
I thought you should know in case ....  Myslela jsem, že byste o tom měla vědět, pro případ, že...
We've got to keep ourselves covered in case he dies.  Musíme se krýt, kdyby nám tady umřel.
I brought the colors, he said, just in case we need 'em.  Vzal jsem barvy, řekl, kdybysme je třebas potřebovali.
And you two have a plan in place in case he does screw up.  Vy dva připravte plán pro případ, že to zkazí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin cash   in common   in custody   in danger   in detail   in dispute   in double harness   in due course