Nainstalujte si:
       

Překlad in capacity


in capacity = jakožto; jako; velkými písmeny
be in capacity = být oprávněn; být oprávněný;
in case   in cash   in common   in custody   in danger   in detail   in dispute   in double harness