Nainstalujte si:
       

Překlad in arms


in arms = ve zbrani; ozbrojen; na rukou; pozadu
up in arms = ve zbrani; ve vzpouře (ve zbrani); rozlícený (přen.); nakvašený; vzbouřen;

Překlad in arms z webu:
Your father's an old comrade in arms of mine.  Tvůj otec je můj starý přítel z války.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin arrears   in bad faith   in brief   in bulk   in capacity   in case   in cash   in common