Nainstalujte si:
       

Překlad in any other


in any other = v jiném (v každém či žádném jiném); v žádném jiném; v každém jiném; v žádném případě


Překlad in any other z webu:
I couldn't remember ever having lived in any other room.  Nevzpomněl bych si, že jsem kdy žil v jiném pokoji.
It could have been the eating place in any other government building.  Mohla to být jídelna v kterékoliv jiné vládní budově.
There is more money potential in narcotics than in any other business.  V narkotikách se dá vydělat mnohem víc peněz než v čemkoli jiném.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin arms   in arrears   in bad faith   in brief   in bulk   in capacity   in case   in cash