Nainstalujte si:
       

Překlad in and out


in and out = dovnitř a ven; uvnitř a vně; v hněvu
weave in and out = kličkovat (proplétat se);

Překlad in and out z webu:
In and out of the traffic we weaved.  Proplétali jsme se přeplněnými ulicemi.
People popped in and out of images.  Lidé se objevovali a mizeli.
Her breath rasped softly in and out of her sick throat.  Trishin dech potichu chrastil v nemocném hrdle.
The gods appeared, transparent and shimmering in and out of focus.  Pak se objevili bohové.
The path itself was narrow and wound in and out among the trunks.  Stezka sama byla úzká a klikatila se mezi kmeny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin any other   in arms   in arrears   in bad faith   in brief   in bulk   in capacity   in case