Nainstalujte si:
       

Překlad in alphabetical order


in alphabetical order = v abecedním pořadí; podle abecedy; v případě nouze
file in alphabetical order = zařadit v abecedním pořadí; evidovat v abecedním pořadí;

Překlad in alphabetical order z webu:
Thousands of diseases in it, all in alphabetical order.  Jsou v něm tisíce nemocí, pěkně v abecedním pořádku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin and out   in any other   in arms   in arrears   in bad faith   in brief   in bulk   in capacity