Nainstalujte si:
       

Překlad in all


in all = ve všech (6. p.); celkem; celkem vzato (úhrnem); vcelku; dohromady; úhrnem; ve všech; jistojistě
all in all = dohromady; celkem;

Překlad in all z webu:
In all my life ...  Ještě nikdy...
What's in all these rooms?  Ty to teď přebíráš?
Warriors ran in all directions.  Válečníci běželi všemi směry.
He was pointing in all directions.  Mával rukama všemi směry.
I had done ill in all things.  Ve všem jsem dělal chyby.
I know it's ththere, somewhere in all the old books.  Já vím, žže to t-tam někde je.
So will all the others — in all eight races.  A všichni ostatní -ve všech osmi závodech.
Does he feel a momentary cold draft in all this heat?  Vycítil v tom žáru nečekaný závan studeného vzduchu?
Some are, a lot are, but they live in all kinds of ways.  Některé ano, je jich dost, ale žijí mnoha různými způsoby.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin alphabetical order   in and out   in any other   in arms   in arrears   in bad faith   in brief   in bulk