Nainstalujte si:
       

Překlad in advance


in advance = předem; dopředu; v předstihu; napřed; dříve; předběžně; ve shodě s
book in advance = předplatit; rezervovat si předem; objednat předem;
booking in advance = předprodej; předplacení;
dating in advance = datování dopředu; postdatování;
payment in advance = placení předem; platba předem;

Překlad in advance z webu:
Cash in advance for one month,' he said.  Zaplacen hotově na celý měsíc, řeka.
McCluskey took the money in advance and did the job.  McCluskey si dal peníze vyplatit předem a úkol splnil.
Mind you, the rascal paid in advance though.  Rád bych ale upozornil, že ten grázl platil předem.
It is a capital mistake to theorize in advance of the facts.  Základním omylem je teoretizovat dřív, než známe fakta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorin all   in alphabetical order   in and out   in any other   in arms   in arrears   in bad faith   in brief