Nainstalujte si:
       

Překlad in abeyance


in abeyance = nerozhodnutý; uprázdněný; bez pána; zrušený (dočasně); v očekávání; ve shodě s; pendentní; nerozhodný; v zapomenutí; v nepůsobnosti; asi za
bills in abeyance = neproplacené směnky; neproplacené účty;
hold in abeyance = odložit; odkládat; nechat nevyřízené; nechat nerozhodnuté;
keep in abeyance = ponechat nerozhodnuté; ponechat v klidu;
leave in abeyance = odkládat; nechat nevyřízené;
in advance   in all   in alphabetical order   in and out   in any other   in arms   in arrears   in bad faith