Nainstalujte si:
       

Překlad impurity


impurity = nečistota; nečestnost; nemravnost; špinavost; oplzlost; příměs; cizí částice; nežádoucí příměs; příměsový; přimíšenina; vměstek; nevlastní vodivost
acceptor impurity = nečistota akceptorového druhu; akceptorová příměs;
in a corner   in a hurry   in a word   in abeyance   in advance   in all   in alphabetical order   in and out