Nainstalujte si:
       

Překlad impulse


impulse = podnět; popud; nátlak; náraz; tlak; nutkání; pud (instinkt); úder; dát impuls; ráz; instinkt; vzruch; stimul; záchvat; proudový náraz; impulsová aproximace
digit impulse = číslicový impulz; číslicový impuls;
Dirac impulse = Diracův impulz; funkce delta;
on impulse = impulzivně; na popud;
tripping impulse = spouštěcí impuls; vypínací impuls;

Překlad impulse z webu:
The impulse is always to consult.  Náhlý impulz je vždycky třeba prodiskutovat.
My first impulse was simple.  Moje první hnutí mysli bylo prosté.
I resisted an impulse to throttle her.  Musel jsem potlačit nutkání ji uškrtit.
I have thought the impulse through, since.  Od té doby jsem si své hnutí mysli promyslel.
Duncan looked at her with an impulse of guilt in his heart.  Duncan na ni pohlédl s pocitem viny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimpurity   in a corner   in a hurry   in a word   in abeyance   in advance   in all   in alphabetical order