Nainstalujte si:
       

Překlad improvement


improvement = zlepšení; zdokonalení; využití; pokrok; krok vpřed; využitkování; meliorace; zvýšení (cen); přírůstek; vylepšení; stoupnutí; zúrodnění; přilepšení; zpřesnění; zušlechtění; oprava; zhodnocení majetku; šlechtění; bonifikace; prohloubení; zúrodňování
land improvement = zúrodňování půd; meliorace; kultivace půdy;
marked improvement = patrné zlepšení; značné zlepšení;
system improvement = zdokonalení systému; zlepšení systému;

Překlad improvement z webu:
That was some improvement at least.  Kaufman shledával jistotu toho muže půvabnou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimpulse   impurity   in a corner   in a hurry   in a word   in abeyance   in advance   in all