Nainstalujte si:
       

Překlad impression


impression = dojem; otištění; vtisknutí; otisk (zubolékařský); vydání knihy (náklad, ze sazby); ražba (knihy); výtisk (knihy); náklad (knihy); vliv; účinek; nátěr; vtlačení; tisk; efekt (dojem); ráz; vtisk; dutina; úhoz; znak; rys; impresní; imprese; vyražení
first impression = první výtisk; první dojem; výtisky prvního vydání;
foot impression = stopa; otisk chodidla;
roll impression = otisk válce; stopa od válce;
shoe impression = otisk obuvi; stopa; case of first impression = případ nemající precedent;

Překlad impression z webu:
The impression would make sense to a man who had flown against both.  I dojem měl smysl pro člověka, jenž létal proti oběma protivníkům.
No that impression was false;  Ne - tenhle dojem byl falešný;
Richards had an impression of being deep underground.  Richards měl pocit, že je hluboko v podzemí.
He always gave the impression of just being completed.  Vždycky budil dojem, že ho právě dodělali a čerstvě natřeli.
In fact it hardly makes any impression at all.  Ani žádný dojem.
He tried to settle down, but the impression had been made.  Snažil se uklidnit, ale nepříjemný dojem smazat nedokázal.
They sat in neat rows that created an impression of order.  Seděly v úhledných řadách, což vytváře­lo dojem pořádku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimprisonment   improvement   impulse   impurity   in a corner   in a hurry   in a word   in abeyance