Nainstalujte si:
       

Překlad impossible


impossible = nemožné; nemožný; vyloučeno!; neuskutečnitelný; beznadějný; nedá se provést
it is impossible = to je nemožné;

Překlad impossible z webu:
Impossible to tell.  Těžko říct.
It's impossible before then.  To je vyloučené.
It was impossible to say.  To nelze určit.
It would be impossible to climb down.  Nedostaneme se dolů.
Green material is simply impossible to work with.  Ze zelené kůže se nic ušít nedá.
I nodded slowly, finding it impossible to smile.  Pomalu jsem přikývl a ani jsem se nedokázal usmát.
It is easy to say, but impossible to accomplish.  To se snadno řekne, ale je nemožné tady něco podniknout.
I am told things that it seems impossible to doubt.  Slýchám věci, o nichž, jak se zdá, nelze pochybovat.
Until they made a mistake, it would be impossible to find them.  Pokud se ti dva nedopustí nějaké chyby, nikdo je nenajde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimpossible of achievement   impost   impression   imprisonment   improvement   impulse   impurity   in a corner