Nainstalujte si:
       

Překlad importation


importation = dovoz; import; zavlečení nákazy; dovážený předmět; dovážení; dovážený
patent of importation = zaváděcí patent;
imports   impossible   impossible of achievement   impost   impression   imprisonment   improvement   impulse