Nainstalujte si:
       

Překlad importantly


importantly = důležitě; což je důležité; význačně; dovoz
most importantly = a co je nejdůležitější; nejdůležitější je, že;

Překlad importantly z webu:
And, more importantly perhaps, there is you.  A, což je možná ještě důležitější, jsi tu ty.
She sighed, then importantly consulted her notepad.  Vzdychla a důležitě nahlédla do bloku.
His deputy star glittered importantly on his chest.  Na hrudi mu důležitě zářila hvězda zástupce šerifa.
Of course, the youth said importantly as though it were true.  Ovšem, řekl mladík důležitě, jako by to byla pravda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimportation   imports   impossible   impossible of achievement   impost   impression   imprisonment   improvement