Nainstalujte si:
       

Překlad importance


importance = význam; důležitost; závažnost; důležitá stránka; důležité hledisko; důležitá věc; významnost; váha; vážnost; důležitost toho co
great importance = veledůležitost; velká důležitost; be of cardinal importance = mít klíčový význam;

Překlad importance z webu:
With importance it should be given quickly.  Necesse est dáti znamení rychle.
Those of importance we will put on one side;  Ty důležité položíme na jednu stranu;
That is the importance of the cheese.  Z toho vyplývá důležitost sýra.
You must see the importance of this.  Musíte pochopit, jak to je důležité.
Costs had been of less importance then.  Tehdy se na náklady tak nehledělo.
We put correctly the amount of importance on to it, non?  Dáváme tomu jen takový význam, jaký to má, non?
Every one of them had learned the importance of security.  Každý z nich byl poučen, jak je důležitá bezpečnost.
The truth about his death should be of importance to you.  Pravda o jeho smrti by tě měla zajímat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimportantly   importation   imports   impossible   impossible of achievement   impost   impression   imprisonment