Nainstalujte si:
       

Překlad implied


implied = mlčky předpokládaný; naznačující; zahrnutý; implicitní; odvozený; implikovaný; skrytý; mlčky domluvený; samozřejmý; předpokládaný; konkludentní; předpokládaný mlčky; nevyslovený; dohoda mlčky učiněná


Překlad implied z webu:
You implied that.  Tak se to přece dělalo.
But you implied it.  Ale naznačil jsi to.
But haven't you implied you're friend?  Ale dal jsi mu na srozuměnou, že jsi přítel.
Cortez didn't react to the implied message.  Cortez na nevyřčenou narážku nereagoval.
Her question was so simple, yet it implied the obvious:  Dianina otázka byla tak prostá, křičela z ní však zřejmá výstraha:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimport   importance   importantly   importation   imports   impossible   impossible of achievement   impost