Nainstalujte si:
       

Překlad implication


implication = význam; aspekt; zapletení; vyplynutí; hledisko; průvodní jev; hlubší smysl; souvislost; dosah; následek; podmíněný výrok; účast na něčem; zapletení se do něčeho; následky; důsledky; vlastní význam; zahrnovat; včleňovat; obsahovat; komplikovaný; zahrnutí
by implication = nepřímo; jako důsledek; jako následek;
conditional implication = implikace; podmíněná implikace;

Překlad implication z webu:
But the implication is beautiful.  Ale bude to mít nádherný podtext.
There was another implication here too.  A ze vzkazu vyplývala ještě jedna věc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimplied   import   importance   importantly   importation   imports   impossible   impossible of achievement