Nainstalujte si:
       

Překlad implements


implements = realizuje; nástroje; naplnění
agricultural implements = zemědělské nářadí; polní nářadí;
farm implements = zemědělské nářadí; rolnické náčiní;
farming implements = zemědělské nářadí; polní nářadí;
implication   implied   import   importance   importantly   importation   imports   impossible