Nainstalujte si:
       

Překlad implementation


implementation = implementace; realizace; provedení; uskutečnění; provádění; zavedení; uvedení do praxe; realizační; uskutečňování; prováděcí; vybavení nástroji; oživování; zapojení; zavádění; splnění; zavádění systému; implementační; hospodaření s rozpočtem
immediate implementation = okamžitá realizace; okamžité provádění;
system implementation = realizace systému; zavedení systému;
implements   implication   implied   import   importance   importantly   importation   imports