Nainstalujte si:
       

Překlad implement


implement = provést; realizovat (4. p.); nástroj; implementovat; splnit; uskutečnit; nářadí; vykonat; dokončit; doplnit; opatřit nástroji; zavádět; náčiní; ; provádět (4. p.); uskutečňovat (4. p.); splnit závazek; pracovní nástroj; domácí náčiní; oživovat
check implement = kontrolní přístroj; kontrolní zařízení;
snow-clearing implement = přídavné zařízení pro odklízení sněhu; zařízení pro odklízení sněhu;

Překlad implement z webu:
Aricia took advantage of its size to implement his plan.  Aricia využil velikosti firmy, aby realizoval svůj plán.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimplementation   implements   implication   implied   import   importance   importantly   importation