Nainstalujte si:
       

Překlad implantation


implantation = implantace; metastáza; nidace; vsazení umělých kořenů; sázení; vsazení; zasazení; vštípení; implantoval
radium implantation = aplikace rádia; zavádění rádie;
implement   implementation   implements   implication   implied   import   importance   importantly