Nainstalujte si:
       

Překlad implant


implant = zasadit; vštípit; implantát; naočkovat; pevně zasadit; vpravit; implantovat; štěp; voperovat; zasazovat (4. p.); vštěpovat; vsazovat; zasévat; etablovat se
testicular implant = protéza semeníku; stůl Oppenheimerův;

Překlad implant z webu:
For implants.  Jde o implanty.
Unexpected hardness of the implanted lenses.  Neočekávaná tvrdost implantovaných skel.
Artificial valves, artificial cartilage, vascular pumps or implants?  Umělý chlopně, umělý chrupavky, vaskulámí pumpičky, implantáty?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimplantation   implement   implementation   implements   implication   implied   import   importance