Nainstalujte si:
       

Překlad impedance


impedance = impedance; zdánlivý odpor; celkový odpor; úhlový rozdíl; impedanční; měření impedance
characteristic impedance = charakteristická impedance; vlnová impedance;
feedback impedance = zpětnovazební; zpětnovazební impedance;
high impedance = vysoká impedance; velká impedance;
reference impedance = referenční impedance; vztažná impedance;

Překlad impedance z webu:
Then closer in, impedance sensors were buried in the ground;  Na bližším okruhu jsou pak pod zemí umístěna tlaková čidla.
Settings one to eight have the same impedance value.  Nastavení jedna až osm mají stejnou hodnotu impedance.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimpertinent   implant   implantation   implement   implementation   implements   implication   implied