Nainstalujte si:
       

Překlad impartial


impartial = nestranný; nezaujatý; objektivní; nepředpojatý; spravedlivý; nestranný proces; nestranný soudce
arbiter impartial = nestranný rozhodčí; nezaujatý rozhodčí;
impartial umpire   impedance   impertinent   implant   implantation   implement   implementation   implements