Nainstalujte si:
       

Překlad impact


impact = dopadat na; narazit; dopad (přen.); náraz; vklínit; natlačit; upevnit; úder; srážka; účinek (přen.); vliv (přen.); zapůsobení (přen.); kolize; dosah (přen.); výsledek (přen.); mít dopad; mít vliv; ovlivňovat; napěchovat; stlačit; působit; vtlačit; nápor
barrier impact = náraz na bariéru; bariérový náraz;
corner impact = náraz na hrany; náraz na rohy;
ecological impact = ekologický účinek; ekologický vliv;
environmental impact = vliv na prostředí; vliv na životní prostředí; zadní náraz; náraz zboku;

Překlad impact z webu:
Impact due in just over an hour.  Dopad nastane asi za hodinu a něco.
The impact was surprisingly forceful.  Náraz byl překvapivě silný.
Perhaps the impact had shaken him up more than he had realized;  Snad s ním náraz otřásl víc, než si uvědomoval;
Densely pocked with impact craters;  Hustě poseta impaktovými krátery;
The metal door shook to the impact of an open hand.  Kovové dveře se zachvívaly pod údery otevřené dlaně.
It also helped your body absorb the impact of the fall.  Také tvému tělu pomohlo vstřebat náraz při pádu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimpact hammer   impact test   impactor   impairment   impartial   impartial umpire   impedance   impertinent