Nainstalujte si:
       

Překlad impact test


impact test = zkouška rázem; rázová zkouška; nárazová zkouška; nárazový test; nárazová zkouška
pendulum impact test = nárazová kyvadlová zkouška; zkouška nárazem kyvadla;
side impact test = test bočního nárazu; test nárazu z boku;
vehicle impact test = zkouška nárazu vozidla; nárazová zkouška vozidla;
impactor   impairment   impartial   impartial umpire   impedance   impertinent   implant   implantation