Nainstalujte si:
       

Překlad impact hammer


impact hammer = Schmidtovo kladívko; tvrdoměr; hydraulické kladivo; dynamické zatížení
Schmidt impact hammer = Schmidtovo kladívko; tvrdoměr;
impact test   impactor   impairment   impartial   impartial umpire   impedance   impertinent   implant