Nainstalujte si:
       

Překlad immunity


immunity = imunita; odolnost; imunitní; nedotknutelnost; osvobození (od daní); výsada; chráněnost; bezpečnost; zproštění; netečnost; beztrestnost
cell-mediated immunity = buňkami zprostředkovaná imunita; imunita zprostředkovaná buňkami;
confer immunity = vyvolat imunitu; vyvolávat imunitu;
overturn immunity = bezpečnost proti převrácení; bezpečnost proti překlopení; nezdanitelnost;

Překlad immunity z webu:
Perhaps his system had built an immunity to rum.  Bude to docela snadný, ujišťoval, aniž se na ně podíval.
Wouldn't there be all sorts of differential immunity problems?  Nemohou následkem rozdílnosti nastat imunitní problémy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimpact   impact hammer   impact test   impactor   impairment   impartial   impartial umpire   impedance