Nainstalujte si:
       

Překlad immune


immune = imunní; odolný; vyňatý; bezpečný; učinit imunním; nepodléhající; bezpečný před něčím; imunní osoba; imunní jedinec; netečný; nedotknutelný; imunitní; imunní před (7. p.)
be immune = požívat imunity; být imunní;
status immune = imunitní stav; stav imunity;

Překlad immune z webu:
They were immune to its poison.  Její jed na ně neplatil.
Kinda like your immune system falling apart on you.  Jakoby se v tobě rozpad imunitní systém.
Of course, he would be immune to such temptations!  Jenomže on samozřejmě žádným takovým pokušením nepodlehne!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimmunity   impact   impact hammer   impact test   impactor   impairment   impartial   impartial umpire