Nainstalujte si:
       

Překlad immediately


immediately = ihned; okamžitě; hned; bezodkladně; za okamžik; jakmile; bezprostředně; nahned; neprodleně; hnedle; neléčitelný
effective immediately = s okamžitou platností; s okamžitým účinkem;

Překlad immediately z webu:
Immediately she refilled it.  Okamžitě ji naplnila znovu.
I immediately began unlacing them.  Tu máš.
I was immediately awake.  Okamžitě jsem se probral.
And he was immediately terrified of it.  Byl z toho vyděšený.
He risked a glance immediately above him.  Riskoval rychlý pohled nad sebe.
The one who was here immediately before us.  To on zde bydlel bezprostředně před námi.
The reason for the jubilation was immediately obvious.  Důvod ovací byl zakrátko zřejmý.
The people removed from their homes were immediately interviewed.  Lidé, kteří opustili svoje domovy, byli ihned vyslýcháni.
Jack knew what it was immediately their wives immediately hugged:  Jack věděl, co to bylo - jejich ženy se okamžitě objaly:
Each time he finished the little cup it was immediately refilled.  Kdykoli dopil, hned mu nalily znovu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimmemorial   imminent   immobilization   immune   immunity   impact   impact hammer   impact test