Nainstalujte si:
       

Překlad imitation


imitation = imitace (2. p.); napodobování; napodobení; napodobený; nepravý; umělý (imitovaný); kopírování; imitování; kopie; padělek; parafráze; náhražkový; napodobenina; imitovaný; náhražka; padělaný; nápodoba; okopírování; falešný; imitace kůže
poor imitation = chabá imitace; špatná napodobenina;
slavish imitation = otrocká napodobenina; otrocké napodobení;

Překlad imitation z webu:
You aren't as real as this imitation of a drowned city!  Nejsi ani tak skutečna, jako je tahle ubohá imitace potopeného města!
He's doing one hell of a good imitation of a clam.  Výborně napodobuje němého.
This is a parade with no soldiers, not even imitation soldiers.  V tomto průvodu nejsou žádní vojáci, ani vojáky nikdo nenapodobuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



immediately   immemorial   imminent   immobilization   immune   immunity   impact   impact hammer