Nainstalujte si:
       

Překlad image


image = obraz; znázornění; obrazový; představa; vyobrazení; podoba; dojem; symbol; zobrazení; vyobrazit; socha; koncepce (celková, přen.); podobenství; popsat živě (slovem); zrcadlení; idea; myšlenka; metafora; zobrazit; představit si; barvitě vylíčit; odraz
background image = obraz pozadí; statický obraz pozadí; statický obraz;
charge image = latentní; latentní obraz (nábojový); akumulovaný obraz; nábojový obraz;
color image = barevný obraz; barevný obrázek; počítačový obraz;
crisp image = ostrý obraz;

Překlad image z webu:
The image zoomed up.  Záběr se zvětšil.
An awful image .  Ano, to je ono.
Show me the image from that.  Ukaž mi obraz z něj.
He pointed to the image on the table, said:  Ukázal na zobrazení na stole a zeptal se:
The head was there, the image complete.  Byla tu hlava, obraz byl úplný.
Fuck every one of you, his image said.  Seru na vás na všechny, vyšlo z nich.
You know better than that, the inward image said.  Sama víš, že není, odporoval vnitřní obraz.
He cast it desire, desperate desire, and the image of the ship.  Vysílal touhu, zoufalou touhu a obrazy lodí.
What did it matter what happened to the coloured image on the canvas?  Co na tom, co se stane s podobou namalovanou na plátně?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorimagination   imbalance   imitation   immediately   immemorial   imminent   immobilization   immune