Nainstalujte si:
       

Překlad illusion


illusion = iluze; přelud; klam; mylný dojem; tyl; mylná představa; iluzorní; chiméra; smyslový klam; fata morgána; mámivost; iluzivní
foolish illusion = bláhová iluze; pošetilá iluze;

Překlad illusion z webu:
The illusion didn't cool him.  Tahle iluze ho nezchladila.
I've put a little illusion about us here;  Vyčaroval jsem kolem nás takovou malou iluzi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorillustration   image   imagination   imbalance   imitation   immediately   immemorial   imminent