Nainstalujte si:
       

Překlad illumination


illumination = osvětlování; osvětlení; objasnění; poučení; osvícení (duševní); ozdobení; vymalování; výzdoba (ručně malovanými iniciálkami); intenzita osvětlení; inspirace; iluminování; světlo; vnuknutí; iluminace; záře; barevná ilustrace; ozáření; umělé osvětlení
background illumination = osvětlení pozadí; parazitní svit pozadí;
control illumination = osvětlení ovládačů; osvětlení ovládacích prvků;
control-desk illumination = osvětlení řídícího pultu; osvětlení stupnice; osvětlení přístrojové desky;
illusion   illustration   image   imagination   imbalance   imitation   immediately   immemorial