Nainstalujte si:
       

Překlad illegal


illegal = nelegální; ilegální; nezákonný; ilegalita; ilegálnost; nedovolený; protiprávní; protizákonný; neoprávněný; nepřípustný (neplatný); bezprávný; neplatný; nepovolený; mimoprávní; protiprávní čin


Překlad illegal z webu:
Illegal taxes.  Nezákonné daně.
What, for illegal shaving?  A za co asi?
You've been given illegal orders.  Dostal jste protizákonné rozkazy.
I've got to smuggle illegal tobacco.  Musím jít pašovat tabák.
You have been listening to the illegal radio, haven't you?  Vy jste oba poslouchali ilegální rádio!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorillegal act   illness   illuminance   illuminant   illumination   illusion   illustration   image