Nainstalujte si:
       

Překlad illegal act


illegal act = protiprávní čin; nezákonné jednání; neplatný příkaz
perform an illegal act = jednat protiprávně;
illness   illuminance   illuminant   illumination   illusion   illustration   image   imagination