Nainstalujte si:
       

Překlad ignorance


ignorance = neznalost; nevědomost; neinformovanost; ignorantství; právní omyl
abysmal ignorance = propastná neznalost; bezmezné ignorantství;
plead ignorance = vymlouvat se na nevědomost; hájit se neznalostí; odvolávat se na neznalost;
voluntary ignorance = záměrná neznalost; zaviněná neznalost;

Překlad ignorance z webu:
Ignorance depresses you.  Utrpení vás deprimuje.
His ignorance is always genuine.  Jeho nevědomost je vždycky nefalšovaná.
Oscar was not in ignorance of those rituals.  Oscar je měl v malíčku.
So in his state of ignorance he worked out another idea.  Proto si ve své nevědomosti vymyslel něco jiného.
They always keep the artists in ignorance don't they?  Umělci jsou vždycky drženi v nevědomosti, že?
One after the other they solemnly confessed ignorance of mri.  Jedna po druhé slavnostně uznávaly svou neznalost mri.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorillegal   illegal act   illness   illuminance   illuminant   illumination   illusion   illustration