Nainstalujte si:
       

Překlad ignition


ignition = zapalování; zapálení; vzplanutí; vznícení; vznět; zažehnutí; zápal plic; zážeh; zápal; vznítitelnost; vznícení směsi; zapalovací; roznícení; úhel nastavení zapalování
advance ignition = předstih zapalování; předstih zážehu;
battery ignition = bateriové zapalování; akumulátorové zapalování;
breaker-triggered ignition = kontaktní zapalování; zapalovaní s přerušovačem;
compression ignition = vznícení kompresí;

Překlad ignition z webu:
Ignition only.  Jenom od zapalování.
It probably opened with the ignition key.  Nejspíš se otevírá stejným klíčem, jakým se startuje.
Jessie stuck the key in the ignition and turned it.  Jessie strčila klíč do zapalování a otočila jím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorignition signal   ignition system   ignition timing   ignorance   illegal   illegal act   illness   illuminance