Nainstalujte si:
       

Překlad ignition timing


ignition timing = regulace předstihu; seřízení předstihu; seřízení bodu zážehu; seřízení úhlu zážehu; nastavení předstihu; nastavení předstihu zapalování; charakteristika seřízení předstihu
retardation of ignition timing = nastavení opožděného zážehu;
ignorance   illegal   illegal act   illness   illuminance   illuminant   illumination   illusion