Nainstalujte si:
       

Překlad idle speed


idle speed = otáčky naprázdno; otáčky při chodu naprázdno; otáčky volnoběhu; volnoběžné otáčky; seřízení otáček chodu naprázdno
curb idle speed = základní otáčky běhu naprázdno; základní volnoběžné otáčky;
desired idle speed = požadované otáčky běhu naprázdno; požadované volnoběžné otáčky;
idler   idler arm   idling   idling speed   if you   ignition   ignition signal   ignition system