Nainstalujte si:
       

Překlad identity


identity = identita; totožnost; shodnost; legitimace; právní subjektivita; rovnost; identická rovnice; identitní; prokázat totožnost; identičnost; označení; občanský průkaz
corporate identity = totožnost; identita;
establish identity = zjistit totožnost; potvrdit totožnost;
legal identity = právní subjektivita; právnická osoba;
mistaken identity = záměna osob; záměna; omyl v osobě; omyl v totožnosti; chybná totožnost;

Překlad identity z webu:
Checking identity now.  Právě kontrolujeme jeho totožnost.
And your identity shall go with me to the grave.  A vaše totožnost se mnou odejde do hrobu.
Did he know the identity of the young warlord?  Znal totožnost onoho mladého vojevody?
The big mystery was the identity of the father.  Velké tajemství však skýtalo jméno neznámého otce.
Each of them held out his identity papers:  Každý z nich držel své doklady:
She became a new person with a new identity and a new name.  Stal se z ní nový člověk s novou totožností a novým jménem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoridle speed   idler   idler arm   idling   idling speed   if you   ignition   ignition signal