Nainstalujte si:
       

Překlad identification


identification = identifikace; identifikační; zjištění totožnosti; průkaz totožnosti; seznámení se; obeznámení; sžití se; poznávací; značka; označení; zjišťování totožnosti; určení; ztotožnění; osobní doklady; registrace; detekce; zjišťování; navázání; rozpoznání
control identification = označení ovládacích zařízení; označení ovládačů;
fault identification = identifikace poruchy; identifikace závady;
plant identification = označení zařízení; identifikace řízené soustavy; úplný popis bodu; označení uživatele;

Překlad identification z webu:
His identification of the new face took me aback.  To, že rozpoznal svou novou tvář, mě vyvedlo z míry.
Why did identification take so long?  Proč ta identifikace trvala tak dlouho?
Here is your identification card.  Tady je váš identifikační průkaz.
They now had positive identification of the target.  Nyní měli pozitivní identifikaci cíle.
Graham unbuttoned his jacket and put his identification on the table.  Graham si rozepl sako a položil na stůl svůj průkaz.
The skin was bloated with gas, which made identification difficult.  Kůži nadouval plyn, což jistě ztěžo­valo identifikaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoridentification card   identifier   identity   idle speed   idler   idler arm   idling   idling speed