Nainstalujte si:
       

Překlad identical


identical = identický; stejný; totožný; týž; tentýž; shodný; shodně; shodující se; jednovaječná dvojčata
be identical = být identický; být shodný; být zajedno;
look identical = vypadat stejně; vypadat shodně; vypadat identicky;

Překlad identical z webu:
Identical masks.  Všechny masky byly stejné.
Think of identical twins, she told herself.  Mysli na identická dvojčata, nabádala se.
Inside were eight identical tissuewrapped cylinders.  Uvnitř bylo osm stejných válečků obalených tkaninou.
He stood beside an identical hatch, in an identical chamber.  Stál vedle stejného průlezu ve stejné komoře.
They don't start out as identical selves .  Oni se vyvíjejí, nezačnou jako identické já.
He could make out their individual, identical shapes.  Už rozeznával jejich jednotlivé tvary.
He stood beside an identical hatch, in an identical chamber.  Stál vedle stejného průlezu ve stejné komoře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoridentification   identification card   identifier   identity   idle speed   idler   idler arm   idling